luni, decembrie 5, 2022

(RUS) Стеркул Наталья: Стратегия отношений между соседними государствами: сценарий Республики Молдова. BST / GMF

Стеркул Наталья Директор по программам, Департамент Восточных исследований: Украина и Россия, Ассоциация Внешней политики Республики Молдова. Отношения Республики Молдова с соседними государствами в настоящее время характеризуются позитивной динамикой, которая создает предпосылки для развития общей культуры...

(RUS) Стеркул Наталья: Молдавско-российские отношения: позитивные и деструктивные тенденции двустороннего сотрудничества на современном этапе.

Стеркул Наталья Директор по программам, Департамент Восточных исследований: Украина и Россия. Ассоциация Внешней политики Республики Молдова  Молдавско-российские отношения, рассматриваемые сквозь призму стратегического партнерства, продолжают сохранять напряженность, несмотря на попытки сближения общих позиций по целому спектру...

(RUS)Стеркул Наталья: Молдавско-украинские отношения в контексте новых геополитических реалий.

Стеркул Наталья Директор по программам, Департамент Восточных исследований: Украина и Россия Ассоциация Внешней политики Республики Молдова. Основные изменения в молдавско-украинских отношениях в период 2014-2017 гг. обусловлены целым комплексом факторов, многие из которых характеризуются противоречивостью, усугубляют нестабильность внутреннего...

Danu Marin: Strategia de Informare și Comunicare în Domeniul Apărării și Securității Naționale: Analiză...

Asociația pentru Politica Externă are onoarea de a prezenta studiul de politici publice ”Strategia de Informare și Comunicare în Domeniul Apărării și Securității Naționale: Analiză și Recomandări”. Strategia de informare și comunicare în domeniul apărării...

Danu Marin: Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene: implicații pentru Republica...

Asociația pentru Politica Externă are onoarea de a prezenta studiul de politici publice „Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene: implicații pentru Republica Moldova”. Studiul analizează cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în...

Comunicarea Vectorului European într-un Nou Context de Securitate Regională

Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului „V4 Susținerea Strategiei de Comunicare din Moldova, Georgia și Ucraina în Implementarea AA și DCFTA”, implementat de Asociația pentru Politică Externă din Moldova și susținut financiar de...

(RUS)Поддержка мер по укреплению доверия между двумя берегами: оценка результативности внедрения ...

В 2012 году Программой Развития Организации Объединенных Наций в Республике Молдова (UNDP Молдова) был запущен третий раунд программы под названием «Support to Confdence Building Measures Programme» (CBM programme), что в буквальном переводе означает «Программа Поддержки Мер...

Coordination of the EU Assistance at the National Level: Ukraine, Moldova, Georgia. Policy Paper...

During the years of bilateral cooperation, the European Union became the strategic partner for Georgia, Moldova and Ukraine. Today it continues contributing to the democratization of system and institutional changes. EU assistance și in the form of sharing experiences and best practices, as well as significant financial support și became an important factor for reforms in the studied countries. Signing Association Agreements in 2014 brought EU relations with the three partners to a qualitatively new level. This was accompanied by growing EU budgetary support.

Petru Macovei: Mass-media în Republica Moldova: între reforme, stagnare și regres. BST/GMF/APE

În ultimii doi ani, Republica Moldova a înregistrat un declin al indicatorilor dezvoltării democratice , iar majoritatea experților în politici publice reclamă restanțe foarte mari în implementarea reformelor pe care guvernarea și le-a asumat în plan național și internațional. Situația mass-mediei naționale nu face excepție de la această tristă realitate. Din 2012 și până în prezent se înregistrează un regres al politicilor publice în acest domeniu, iar crizele politice și guvernamentale din ultima perioadă nu au făcut decât să accentueze lipsa de voință politică pentru dezvoltarea unor instituții mass-media independente.

Ion Guzun, Sorina Macrinici:Reforma justiției in Republica Moldova: progrese și impedimente. BST/GMF/APE

În 2016, efortul de implementare a Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-RM pentru anii 2015-2016 s-a dublat, în special prin lichidarea mai multor restanțe din anul 2015, totuși rata generală de realizare este relativ mică (sub pragul de 50%) . Restanțele au fost acumulate din cauza crizelor politice, capacității instituționale slabe a autorităților, dar și a unei voințe politice reduse. Astfel, multe din angajamentele asumate de către autorități riscă să nu fie executate chiar și în 2016.

Corneliu Ciurea: Situația social-politică din Republica Moldova: realități și perspective. BST/GMF/APE

Ciocnirea dintre Rusia și Occident a dus și la o confruntare directă între noul guvern al Moldovei creat la mijlocul lunii ianuarie 2016 de către o majoritate parlamentară încropită de Partidul Democrat (PDM), pe de o parte, și o opoziție eterogenă, compusă din câteva formațiuni politice de dreapta aflate în proces de constituire - Platforma DA, PAS și două formațiuni politice de stânga - una parlamentară - Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon, și una non-parlamentară "Partidul nostru", avându-l în frunte pe primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, pe de altă parte.

Corneliu Ciurea: Extinderea aplicării Acordului de Asociere și a Zonei Libere de Schimb Aprofundat...

Pe data de 18 decembrie 2015, în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” a fost publicată Decizia Nr.1/2015 a Consiliului de Asociere UE-RM privind aplicarea Titlului V din Acordul de Asociere între UE și RM pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De o manieră destul de încifrată, documentul stipula un singur lucru major - „Titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din Acordul de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova începând cu1ianuarie 2016”.

Victoria Bucataru, Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?”

Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?” in The Di fferent Faces of "Soft Power": The Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the EU/ Ed. by Toms Rostoks and Andris Spruds. și Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. și 256 p., http://www.liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf"]

Nicolae Zaharia: Mecanisme de încurajare a investițiilor în eficiența energetică a sectorului rezidențial. APE/FEE.

La capitolul eficiența utilizării resurselor energetice Republica Moldova are mai multe restanțe, moștenind o economie energofagă, a cărei intensitate energetică este, până în prezent, de trei ori mai mare decât media statelor membre ale Uniunii Europene. Totodată, restructurarea sectorului energetic, susținută din fondurile europene, nu este încă resimțită de către consumatorul de rând.

Viorel Chivriga: Atragerea investițiilor străine directe în R. Moldova: analiza impedimentelor. APE/FEE.

Această publicație este realizată de Asociația pentru Politica Externă cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Nicolae Dandiș: Rolul Administrației Publice Locale în procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova....

Calitatea și rezultatele oricărui proces depind, în cea mai mare parte, de corectitudinea stabilirii obiectivelor și de identificarea și delegarea corectă a responsabilităților și a angajamentelor, corelate cu metodele și resursele disponibile sau potențiale. Odată ce Republica Moldova - prin autoritățile reprezentative ale statului, mandatate de cetățeni în cadrul alegerilor parlamentare - și-a ales vectorul european de dezvoltare, este important să analizăm rolul principalilor actori implicați în acest parcurs de interes național. Astfel, în studiul de față, ne propunem să evidențiem rolul și locul autorităților administrației publice locale din Republica Moldova în procesul de apropiere, pe etape, de Uniunea Europeană - asociere, aderare și integrare graduală.

Victor Chirilă: Politica de Reintegrare a Republicii Moldova: Viziune, strategie, mijloace. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Alexandru Cocîrță: Reforma Procuraturii Republicii Moldova. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Victor Munteanu: Reforma Ministerului de Interne. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).