duminică, martie 7, 2021

Corneliu Ciurea: Situația social-politică din Republica Moldova: realități și perspective. BST/GMF/APE

Ciocnirea dintre Rusia și Occident a dus și la o confruntare directă între noul guvern al Moldovei creat la mijlocul lunii ianuarie 2016 de către o majoritate parlamentară încropită de Partidul Democrat (PDM), pe de o parte, și o opoziție eterogenă, compusă din câteva formațiuni politice de dreapta aflate în proces de constituire - Platforma DA, PAS și două formațiuni politice de stânga - una parlamentară - Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon, și una non-parlamentară "Partidul nostru", avându-l în frunte pe primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, pe de altă parte.

Corneliu Ciurea: Extinderea aplicării Acordului de Asociere și a Zonei Libere de Schimb Aprofundat...

Pe data de 18 decembrie 2015, în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” a fost publicată Decizia Nr.1/2015 a Consiliului de Asociere UE-RM privind aplicarea Titlului V din Acordul de Asociere între UE și RM pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De o manieră destul de încifrată, documentul stipula un singur lucru major - „Titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din Acordul de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova începând cu1ianuarie 2016”.

Victoria Bucataru, Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?”

Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?” in The Di fferent Faces of "Soft Power": The Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the EU/ Ed. by Toms Rostoks and Andris Spruds. și Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. și 256 p., http://www.liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf"]

Nicolae Zaharia: Mecanisme de încurajare a investițiilor în eficiența energetică a sectorului rezidențial. APE/FEE.

La capitolul eficiența utilizării resurselor energetice Republica Moldova are mai multe restanțe, moștenind o economie energofagă, a cărei intensitate energetică este, până în prezent, de trei ori mai mare decât media statelor membre ale Uniunii Europene. Totodată, restructurarea sectorului energetic, susținută din fondurile europene, nu este încă resimțită de către consumatorul de rând.

Viorel Chivriga: Atragerea investițiilor străine directe în R. Moldova: analiza impedimentelor. APE/FEE.

Această publicație este realizată de Asociația pentru Politica Externă cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Nicolae Dandiș: Rolul Administrației Publice Locale în procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova....

Calitatea și rezultatele oricărui proces depind, în cea mai mare parte, de corectitudinea stabilirii obiectivelor și de identificarea și delegarea corectă a responsabilităților și a angajamentelor, corelate cu metodele și resursele disponibile sau potențiale. Odată ce Republica Moldova - prin autoritățile reprezentative ale statului, mandatate de cetățeni în cadrul alegerilor parlamentare - și-a ales vectorul european de dezvoltare, este important să analizăm rolul principalilor actori implicați în acest parcurs de interes național. Astfel, în studiul de față, ne propunem să evidențiem rolul și locul autorităților administrației publice locale din Republica Moldova în procesul de apropiere, pe etape, de Uniunea Europeană - asociere, aderare și integrare graduală.

Victor Chirilă: Politica de Reintegrare a Republicii Moldova: Viziune, strategie, mijloace. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Alexandru Cocîrță: Reforma Procuraturii Republicii Moldova. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Victor Munteanu: Reforma Ministerului de Interne. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Lina Grau: Anul 2013 și primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova....

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Victoria Bucataru: Liberalizarea regimului de vize cu UE. Progrese, provocări, perspective. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Securitatea energetică a Republicii Moldova. Rolul energiei regenerabile și al eficienței energetice. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Cristian Ghinea, Amanda Paul, Victor Chirilă: După faptă și răsplată. Cum poate susține UE...

Acest Policy Brief apare în cadrul proiectului ”EU-Moldova Think Tank Dialogue” care reunește furnizorii de expertiză și think-tank-urile europene interesate de spațiul geopolitic al Parteneriatului Estic în jurul subiectului integrării Republicii Moldova. Consorțiul de proiect (Centrul Român de Politici Europene, European Policy Center și Bruxelles și Asociația de Politică Externă și Chișinău) va analiza evoluțiile din relația UE - Republlica Moldova, ca urmare a deciziilor politice luate în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic din toamna lui 2013. Proiectul este finanțat de Unitatea Asistență Oficială pentru Dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Biroul Regional din Bratislava.

Bune practici în relațiile dintre România și Republica Moldova. Modele de parteneriat. Policy Memo...

Acest raport apare în contextul proiectului ”Contribuții la parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova”, implementat de Asociația pentru Politica Externă de la Chișinău și Centrul Român pentru Politici Europene de la București, co-finanțat de United States Agency for International Development și Unitatea Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.