duminică, octombrie 2, 2022

Dezbatere publică la tema „Uniunea Europenă și Rusia în spațiul post-Sovietic: Competiție sau Cooperare?...

Vorbitori: Evghenii Kojokin, Directorul Institutului rus pentru Studii Strategice, Moscova. www.riss.ru Nicu Popescu, Expert Cercetător, Consiliul European pentru Relații Externe, Londra. www.ecfr.eu. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Dialoguri Transnistrene” realizat de APE cu susținerea Ambasadei Marii Britanii la Chișinău

A Doua Conferință a Absolvenților Programului „Dialoguri Transnistrene”

A Doua Conferință a Absolvenților Programului "Dialoguri Transnistrene", 10 Octombrie 2008, orele 15:00-18:00, Palatul Republicii, str. M.Cibotari 16.

Masa Rotundă cu Ambasadorul William Hill, fostul Șef al Misiunii OSCE în Moldova.

În prima parte a discuției găzduită de APE Ambasadorul Hill a făcut o prezentare sub genericul "Politica SUA față de Rusia și conflictele înghețate după august 2008", după care particpanții - staff-ul, membrii Boardului APE și experții de politiă externă - au făcut un schimbde

Masa rotundă cu privire la impactul crizei georgiene asupra Republicii Moldova

La discuție au participat: Arcadie Barbăroșie (IPP), Igor Boțan (ADEPT), Viorel Cibotaru (Centrul NATO), Victor Chirilă (APE), Natalia Corobcă-Ianusevici (APE), Iulian Fruntașu (Soros Moldova), Lina Grâu (APE), Iurie Leancă (APE), Vlad Lupan, Dumitru Mânzărari (IDIS-Viitorul), Igor Munteanu (IDIS-Viitorul), Oazu Nantoi (IPP), Iurie Pintea (IPP), Eugen Revenco (APE), Ion Sturza (APE), Anatol Țăranu (ISPM), Liliana Vițu, Radu Vrabie (APE).

Programul Dialoguri Transnistrene”, ediția 2007.

Urmatorul ciclu de seminare în cadrul ediției 2007 a programului Dialoguri Transnistrene”.

Vizita ex-Negociatorului Șef al Lituaniei, Dr. Petras Austrevicius.

Vizita ex-Negociatorului Șef al Lituaniei, Dr. Petras Austrevicius în cadrul proiectului „Republica Moldova-UE: preluarea experienței de integrare europeană a noilor state membre”, cu susținerea financiară a Programului Inițiative Europene” a Fundației Soros Moldova.

Conferința Internațională la tema „Moldova pe calea spre Uniunea Europeana?”

In perioada 13-14 octombrie 2003, la Chisinau si-a desfasurat lucrarile conferinta internationala cu genericul "Moldova pe calea spre Uniunea Europeana?", organizata de Fundatia Bertelsmann, Fundatia Friedrich Ebert, Asociatia pentru Politica Externa si Institutul de Politici Publice din Moldova. In continuare sunt prezentate concluziile la care au ajuns participantii la conferinta.