joi, decembrie 9, 2021

Masa rotundă cu privire la impactul crizei georgiene asupra Republicii Moldova

La discuție au participat: Arcadie Barbăroșie (IPP), Igor Boțan (ADEPT), Viorel Cibotaru (Centrul NATO), Victor Chirilă (APE), Natalia Corobcă-Ianusevici (APE), Iulian Fruntașu (Soros Moldova), Lina Grâu (APE), Iurie Leancă (APE), Vlad Lupan, Dumitru Mânzărari (IDIS-Viitorul), Igor Munteanu (IDIS-Viitorul), Oazu Nantoi (IPP), Iurie Pintea (IPP), Eugen Revenco (APE), Ion Sturza (APE), Anatol Țăranu (ISPM), Liliana Vițu, Radu Vrabie (APE).

Programul Dialoguri Transnistrene”, ediția 2007.

Urmatorul ciclu de seminare în cadrul ediției 2007 a programului Dialoguri Transnistrene”.

Vizita ex-Negociatorului Șef al Lituaniei, Dr. Petras Austrevicius.

Vizita ex-Negociatorului Șef al Lituaniei, Dr. Petras Austrevicius în cadrul proiectului „Republica Moldova-UE: preluarea experienței de integrare europeană a noilor state membre”, cu susținerea financiară a Programului Inițiative Europene” a Fundației Soros Moldova.

Conferința Internațională la tema „Moldova pe calea spre Uniunea Europeana?”

In perioada 13-14 octombrie 2003, la Chisinau si-a desfasurat lucrarile conferinta internationala cu genericul "Moldova pe calea spre Uniunea Europeana?", organizata de Fundatia Bertelsmann, Fundatia Friedrich Ebert, Asociatia pentru Politica Externa si Institutul de Politici Publice din Moldova. In continuare sunt prezentate concluziile la care au ajuns participantii la conferinta.