duminică, octombrie 2, 2022

UE a Decis să Lanseze Procesul de Reflecție Asupra Viitorului Acord Politico-Juridic cu Republica...

La 27 mai a.c., la Bruxelles, a avut loc cea de-a 10-a Reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova și UE, la care delegația Republicii Moldova a fost condusă de însuși Președintele RM, dl Vladimir Voronin. Conform Acordului de Parteneriat și Cooperare (APC), ce definește actualmente cadrul politico-juridic al relațiilor țării noastre cu UE, Consiliul de Cooperare se reunește o dată pe an la nivel de membri ai Guvernului RM, membri ai Consiliului European și membri ai Comisiei Europene, pentru a discuta problemele actuale ce țin de implementarea APC, precum și a face, de comun acord, recomandări cu referire la evoluția relațiilor țării noastre cu UE.

Parteneriatul Estic: Obiective și Perspective. Victor Chirilă.

Inițiativa creării unui Parteneriat Estic între cele 27 de state membre ale UE și Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și, chiar, Belarus, aparține Poloniei și Suediei, care au și sonorizat-o la 23 mai a.c. Conform viziunii polono-suedeze, Parteneriatul Estic pornește de la necesitatea consolidării ofertei UE în direcția Europei de Est, se va baza pe Politică Europeană de Vecinătate (PEV), dar, totodată, va merge dincolo de actuala PEV”. În consecință, Parteneriatul Estic ar urma să se axeze pe două coordonate majore, și anume să: 1) aprofundeze cooperarea bilaterală, oferind, în acest context, statelor partenere din Europa de Est oportunitatea unei mai profunde integrări cu UE; 2) creeze o formulă permanentă de cooperare la nivel multilateral între UE și cele șase state partenere din Europa de Est.

Ce Oferă Cetățenilor Republicii Moldova Parteneriatul de Mobilitate cu UE? Victor Chirilă.

La 6 iunie a.c., Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene (MAEIE) a dat publicității un Comunicat de Presă prin care a adus la cunoștința opiniei publice din țara noastră că, la 5 iunie, la Luxembourg, cu ocazia reuniunii Consiliului UE pentru Justiție și Afaceri Interne, dl Valentin Mejinschi, Ministrul Afacerilor Interne al RM, a semnat Declarația Comună privind Parteneriatul de Mobilitate RM și UE. Din partea UE, Declarația a fost semnată, de asemenea, de dl Jacques Barrot, Vice-președintele Comisiei Europene și, în același timp, Comisar pentru Justiție și Afaceri Interne, de către dna Benita Ferrero-Waldner, Comisarul pentru Relații Externe și Politica Europeană de Vecinătate, precum și de dl Dragutin Mate, Ministrul Afacerilor Intene al Sloveniei, Președintele în exercițiu al Consiliului UE pentru Justiție și Afaceri Interne.

Summit-ul CSI de la Sankt-Petersburg. Igor Boțan. www.e-democracy.md.

Summit-ul informal al CSI, desfășurat în zilele de 6și7 iunie 2008 la Sankt-Petersburg, a avut o semnificație aparte. Toți liderii statelor CSI și-au manifestat interesul de a participa la summit, lucru care se întîmplă foarte rar. Probleme gravele care există între un șir de state din CSI în raport cu Rusia nu au putut împiedica participarea la prima întîlnire colectivă cu Președintele nou ales al Rusiei, Dmitrii Medvediev. În ajun și după summit au existat motive pentru speculații pe seama faptului că liderii statelor CSI ar fi venit la primul "poclon" către noul Președinte al unei Rusii ascendente și din ce în ce mai puternice.